Skip to content

Kosten per consult

Intakegesprek:
Consult:

Systeemgesprek:
Gezinsbegeleiding:

€ 95,- per uur.
€ 80,- per uur.

€ 110,- per uur.
€ 110,- per uur.

Buiten de gemeente Duiven zijn de reiskosten € 0,28 per kilometer.

Deze tarieven zijn inclusief btw.

Tarieven Bedrijven / Opdrachtgevers

Psychologische behandeling:

Intakegesprek € 125,- per persoon.

Vervolgconsulten € 97,50 per uur per persoon

Voor inkoop van 8 sessies bedraagt het tarief € 725,-

Verzekering

De consulten worden bijna altijd gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ze tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt de precieze vergoeding nakijken in het vergoedingenoverzocht van uw verzekeraar. Neem bij vragen of twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Registraties

Ik sta geregistreerd of ingeschreven bij:

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op hbo-niveau) certificeert en registreert.

Ik sta geregistreerd onder nummer 204216.

www.rbcz.nu

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld.

www.de-nfg.nl

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Het bedrijfsproces is zodanig ingericht dat herregistratie een vanzelfsprekend onderdeel is van het primaire proces.

www.skjeugd.nl

Erkend Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

De Praktijk voor Verliesverwerking en Levensvragen maakt gebruik van een Erkend Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), welke jaarlijks wordt getoetst door Quality in Care.

Bekijk het certificaat

Back To Top