Skip to content

Ik ben Heleen van den Hurk, geboren in 1956. Sinds 1980 werk ik in de hulpverlening, vooral als sociaal maatschappelijk begeleider/werker.

In mijn werk ontdekte ik dat veel mensen problemen hebben in hun dagelijks leven omdat ze een verlies niet of onvoldoende hebben verwerkt. Dit kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van een baan of van je gezondheid. Ik heb ervaren dat mensen in zo’n situatie vooral persoonlijke aandacht en erkenning van het verlies nodig hebben.

Daarom ben ik mij als psychosociaal therapeut gaan specialiseren in rouw- en verliesverwerking. Sinds 2001 heb ik een eigen praktijk voor verliesverwerking en levensvragen. In mijn manier van werken ga ik uit van wat u nodig heeft. Maatwerk leveren is voor mij belangrijk.

Heleen van den Hurk
Back To Top