Skip to content

Verliesverwerking bij autisme

Mensen met een ASS hebben vaak moeite om om te gaan met een verlies of een grote verandering. Door mijn ervaring in het begeleiden van mensen met autisme en mijn ervaring in hulp bij rouw- en verliesverwerking kan ik de juiste steun geven. Mensen met autisme zelf of hun familieleden of begeleiders kunnen mijn hulp inschakelen.

Autisme en rouw

Mensen met autisme kunnen op een andere manier rouwen dan mensen zonder autisme. Bijvoorbeeld door meer moeite te hebben het eigen gedrag en de eigen emoties te begrijpen. Er kan gerouwd worden om een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing of het verlies van een baan. Vooral bij het wegvallen van een hechtingspersoon (een stabiel contact, zoals een ouder, groepsleider of leerkracht) kunnen mensen met autisme problemen hebben met de verwerking.

Er wordt vaak gedacht dat mensen met een ASS niets voelen en zich niet betrokken voelen. Dit is niet waar. Mensen met autisme voelen sterke emoties, maar vinden het lastiger deze emoties te uiten en ze te begrijpen.

Problemen in het verwerkingsproces zijn te herkennen door bijvoorbeeld meer lastig gedrag of agressie of doordat iemand stiller is dan normaal. Heeft u zulke problemen? Ik kan u helpen te leren in het dagelijks leven met het verlies om te gaan.

In de begeleiding gebruik ik vaak muziek of andere creatieve uitingsvormen. Ook kan ik, als het nodig is, pictogrammen gebruiken. Ik sluit zo goed mogelijk aan bij de mentale en emotionele leeftijd van degene die hulp nodig heeft. Maatwerk is het belangrijkste.

Uitvaartondersteuning

Een goede voorbereiding op veranderingen of onbekende gebeurtenissen is belangrijk als je een ASS hebt. Een uitvaart is zo’n gebeurtenis. Bij de voorbereiding kan ik u helpen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de sterke zintuiglijke waarnemingen die bij autisme horen. Of door een zo concreet mogelijke voorbereiding te maken.

Kijk voor meer informatie op www.auti24.nl

Back To Top